ساختمان سنسور القائی

ساختمان این سنسورها از چهار قسمت تشکیل می شود .   اسیلاتور  دمدولاتور  تریگر  تقویت خروجی قسمت اساسی این سویچها از یک اسیلاتور با فرکانس بالا تشکیل یافته که می تواند توسط قطعات فلزی تحت تاثیر قرار گیرد. این اسیلاتور باعث بوجود آمدن میدان الکترومغناطیسی در قسمت حساس سنسور می شود. نزدیک شدن [...]