IGBT چیست؟

(IGBT ترانزیستور دو قطبی با گیت عایق شده) یک نیمه هادی جدید و کاملاً صنعتی است که از ترکیب دو نوع ترانزیستور BJT و  MOSFET ساخته شده است بطوریکه از دید ورودی شما یک ترانزیستور MOSFET را می بینید و از نظر خروجی یک BJT . BJTها و MOSFET ها دارای خصوصیاتی هستند که از نقطه نظرهایی یکدیگر [...]