آموزش HMI زیمنس

در صنعت اتوماسيون، سيستمهاي خودكاري كه با PLC كنترل مي شوند عموما مجهز به وسايل واسطي هستند، كه اين واسط ها امكان ارتباط كاربر با سيستم خودكار را فراهم ميسازند، اين نوع وسايل به اختصار HMI زیمنس ناميده ميشوند. ساده ترين ابزار ارتباطي انسان با يك سيستم خودكار تعدادي كليد ON-OFFو چند لامپ سيگناليا LED ميباشند كه [...]