آموزش کار با نرم افزار LOGO App کنترل لوگو ۸ با اندروید

http://www.plcmen.ir/wp-content/uploads/2017/05/8-لوگو.png وجود پورت پروفی نت روی کنترلر محبوب لوگو سری ۷ و ۸ (LOGO! 7&8) زمینه ساز مزیت بزرگی برای این کنترلر گردید و سبب شد تا امکان برقراری ارتباط آسان و ارزان با این کنترلر از راه دور به دو شکل اپلیکیشن گوشی های هوشمند و Web Server در Web Browser های [...]