آموزش PLC دلتا آنالوگ (PLC Delta Analog)

http://www.plcmen.ir/wp-content/uploads/2017/02/analog.jpg در PLC ها دلتا ورودی و خروجی ها یا به صورت دیجیتال (ON / OFF) هستند یا به صورت دلتا آنالوگ ( بازه پیوسته ). قبل از پرداختن به مبحث دلتا آنالوگ به معرفی کارت های دما و آنالوگ دما میپردازیم: کارت های دما : 04PT , 04CT کارت های آنالوگ : کارتهای [...]