معرفی تکنولوژی Field bus و فوائد آن

معرفی تکنولوژی  Field bus  Field bus یک سیستم ارتباطی دوطرفه، سریال و تمام دیجیتال می باشد که تجهیزات Field ازقبیل سنسورها ، محرکها و کنترلرها را با هم مرتبط می سازد. در واقع Field busیک شبکه محلی LAN برای تجهیزات ابزاردقیق است که در کنترل فرآیند و اتوماسیون تولید بکار می روند . این شبکه دارای قابلیتهای [...]