دانلود نرم افزار FESTO

نرم افزار FESTO محصول شرکت فستو نرم افزاری کامل وقدرتمنددرزمینه شبیه‌سازی وترسیم سیستمهای قدرت پنوماتیک وهیدرولیک ومدارات فرمان کنتاکتوری والکتریکی وبالابردن میزان صرفه‌جویی درمصرف انرژی وکاهش اتلاف وقت است.به کمک این نرم افزار مدارهای پیچیده پنوماتیک وهیدرولیک ومدارات فرمان کنتاکتوری بسازیدوآنهاراقبل ازپیاده سازی عملی تست کنیدواز صحت عملکردمدارتان اطمینان یابید.این نرم افزار تمام عناصر [...]