PDF انکودر

PDF انکودر: بتازگی شرکت SICK از تکنولوژي جدیدي بنام Core Tech استفاده نموده است.مزیت آن این است که از کد دیسک هاي شیشه اي شکننده استفاده نمی شود و براي محیط هاي با لرزش بالا هم کاربرد فراوان دارد. علاوه بر این در بعضی از مدل ها رزولوشن آنها نیز با یک دستگاه کامپیوتر از 1تا [...]