ایجاد پالس موج مربعی در سیماتیک منیجر

ایجاد  پالس موج مربعی در سیماتیک منیجر برای ایجاد این پالس مربعی چندین راه وجود دارد ولی ساده ترین راه این کار استفاده از کلاک خود CPU است. کلاک پالس CPU ها زیمنس سری S7 در8 حالت مختلف تولید می شود. برای استفاده از این امکان در قسمت HW Config داخل Rack برروی CPU [...]