ویدیوی کنترلر دمای DTC1000

بحث کنترل دما بحث گسترده است که کنترل دما از روشهای مختلفی مثل PID و غیره انجام میگیرد. ولی منظور از این پروسه این هست که ما بتوانیم دمای یک مکان را برای مدت زمانی که بخواهیم یک مقدار را ثابت نگه داریم حداقل امکان ثابت و با تغییرات کم. مثلا در مباحث دندان [...]