شمارنده سرعت بالای PLC

http://www.plcmen.ir/wp-content/uploads/2017/02/PLCmen.png پالسهای تولید شده توسط انکدر : تعداد پالس تولید شده : مقدار چرخش فرکانس پالس تولید شده : سرعت چرخش اختلاف فاز بین دو پالس : جهت چرخش شمارش این نوع پالسها توسط شمارنده سرعت بالا C235 ~ C244 این شمارنده دارای ی بیت خاصی هستند که با تغییر وضعیت [...]