سرو موتور

http://www.plcmen.ir/wp-content/uploads/2017/02/SERO-MOTOR-1.jpg سرو موتورها به موتورهائی با مکانیزم سرو اطلاق میشود . در مکانیزم سرو ما نیاز به یک لوپ بستۀ کنترلی خواهیم داشت و با فیدبکی که از یک سنسور حرکتی نظیر شفت انکودر میتوان گرفت ، به کمک کنترلر و درایو ، به موتور فرمان برای حرکت دقیق مطابق با گشتاور مورد [...]