تایمر زیمنس S300

http://www.plcmen.ir/wp-content/uploads/2017/02/siemens-1.png انواع تایمر در S7 : S_Pluse S_PEXT S_ODT S_ODTS S_OFFDT تمامی تایمر ها به صورت مشترک دارای پایه های SET , RESET , TV(Timer Value), Q , BI , BCD می باشند. تایمر زیمنس S300 نکته ها : 1- تعداد تایمر زیمنس S300 در هر Cpu بستگی به مدل آن دارد.شماره [...]