آموزش plc زیمنس S7 S300

http://www.plcmen.ir/wp-content/uploads/2017/02/siemens-1.png در اين قسمت ميخواهيم قسمتي از آموزش زیمنس S300  را آغاز كنيم فرض بخواهیم یک موتور را راه اندازی کنیم اگر در یک سیستم PLC یک شستی NO را بعنوان شستی START به یکی از ورودی های کارت Digital Input یا DI وصل کنیم و یکی از خروجی های کارت Digital Output را به [...]