تایمر دلتا

http://www.plcmen.ir/wp-content/uploads/2016/11/DELTA_PLC.jpg برای برنامه نوسی PLC های دلتا ، دستوراتی بر پایه زمان سنجی موجود است که در این قسمت به معرفی برخی از از آنها میپردازیم. دستور TMR : اولین دستور و پر کاربرد ترین دستور زمانسنجی ، دستور تایمر دلتا ( TMR ) میباشد. با استفاده از این دستور میتوان تایمرهای تاخیر [...]