راه اندازی موتور سه فاز در تک فاز

موتور سه فاز در تک فاز: گاھی اوقات شبکه ی سه فاز در دسترس نیست و باید از برق تک فاز استفاده کرد در اینحالت از یک خازن می توان استفاده کرد که این خازن از نوع روغنی می باشد چون باید دائم در مدار باشد و این روش را فقط تا توان 1kwمی [...]