ميز مدار فرمان يك شبيه ساز واقعي از قطعات و تجهيزات مورد استفاده در میز مدار فرمان مي باشد.
تجهيزات موجود در ميز مدار فرمان:

 1. تايمرهاي زماني
 2. استپ قارچي
 3. ميكروسوئيچ
 4. شستي ها و سوئيچ ها
 5. لامپ هاي سيگنال
 6. كنتاكتورهاي اصلي
 7. كنتاكتورهاي كمكي
 8. فيوز تكفاز و سه فاز
 9. فيوز محافظ جان FI
 10. رله كنترل فاز
 11. رله كنترل بار
 12. رله بي متال
 13. كليد حفاظت موتوري

شرح هر يك از تجهيزات موجود در ميز استند مدار فرمان در PDF زیر موجود است.

لینک دانلود: دانلود ميز مدار فرمان

بخوانید  نرم افزار شبيه سازي مدار فرمان